Slungan är reparerad

30 augusti, 2019

Tack vare rådiga ingripanden av Torbjörn, med hjälp av Bertil och Håkan, är slungan nu reparerad. Ett lager var defekt och har bytts ut.

Slungan bokas genom Inger Johansson, tel. 070-681 06 60.